Σεμινάριο της Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών

Στις 20-21 Μαρτίου 2007 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το σεμινάριο με τίτλο "Εκπαίδευση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Ομάδας για Έρευνα και Διάσωση (International Search & Rescue Advisory Group Awareness Training, INSARAG).

Η διοργάνωση τελoύσε υπό την αιγίδα του OHE/OCHA - Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UN/OCHA) στα πλαίσια της Μεικτής Ελληνοτουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (JΗET-SDRU).

Συμμετείχαν 29 Έλληνες και Τούρκοι από φορείς Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου για το Συντονισμό Ανθρωπιστικών Ζητημάτων - Γενεύης του ΟΗΕ.

Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η εισαγωγή στο σύστημα απόκρισης του ΟΗΕ σε περιπτώσεις καταστροφών και σε μελλοντικές δράσεις της Μονάδας στα πλαίσια υλοποίησης του Πρωτοκόλλου σύστασής της.