«Κάνε το δικό σου Σχέδιο» και προετοιμάσου για μια καταστροφή

Αθήνα, 24 Απριλίου 2018

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σχεδίασε και υλοποιεί μία νέα εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Κάνε το δικό σου Σχέδιο», επιδιώκοντας να ενισχύσει την κατάλληλη προετοιμασία των πολιτών πριν την εκδήλωση μιας καταστροφής.

Σκοπός της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι να παρουσιάσει σε μια σύγχρονη και κατανοητή μορφή τις κυριότερες οδηγίες προετοιμασίας προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα και κατ’ επέκταση, η βέλτιστη αντιμετώπιση των συνεπειών της εκδήλωσης μιας φυσικής ή τεχνολογικής, καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και παρουσιάζεται στο κοινό, ένα ενημερωτικό μήνυμα σε μορφή βίντεο και ένα τρίπτυχο ενημερωτικό ψηφιακό φυλλάδιο με το σύνολο των οδηγιών προετοιμασίας.

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης η ύπαρξη ενός οικογενειακού ή ατομικού σχεδίου ετοιμότητας προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών ενός νοικοκυριού, είναι θεμελιώδους σημασίας και μπορεί να αποβεί καταλυτική παράμετρος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας καταστροφής και την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της. Είναι εξίσου σημαντικό ένα σχέδιο προετοιμασίας  να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους της καταστροφής, έχοντας ωστόσο κάποια σταθερά βήματα όπως ο βασικός εξοπλισμός ενός σακιδίου έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και προς όφελος της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης όλων προς την κατεύθυνση της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, παρακαλούμε για την περαιτέρω δημοσιοποίηση και προβολή του ενημερωτικού μηνύματος, προκειμένου να συμβάλλουμε από κοινού στον περιορισμό των συνεπειών από τις καταστροφές και να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα της χώρας μας έναντι των κινδύνων.

Μπορείτε να βρείτε τα ενημερωτικά μηνύματα και στους παρακάτω συνδέσμους:

Κάνε το δικό σου σχέδιο (spot)

 

Κάνε το δικό σου σχέδιο (ψηφιακό φυλλάδιο)

Κατηγορία: