Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017

 

H 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών (International Disaster Reduction Day). Για πάνω από δύο δεκαετίες η Διεθνής Ημέρα, έχει αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία προσέλκυσης του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινότητας για τη μείωση των κινδύνων από καταστροφές και ενθάρρυνσης της προσπάθειας για την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών κοινωνιών.

Φέτος η Διεθνής Ημέρα είναι αφιερωμένη στον Δεύτερο Στόχο του Πλαισίου Δράσης του Sendai για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) και ειδικότερα στην προσπάθεια μείωσης του αριθμού των ατόμων που επηρεάζονται από τις καταστροφές. Η εκστρατεία ενημέρωσης που για την προώθηση του στόχου αυτού φέρει ένα ξεχωριστό σύνθημα: «Ασφαλές Σπίτι» (“Home Safe Home”) υποδεικνύοντας έτσι το πόσο σημαντικό είναι να γίνει το σπίτι ένα ασφαλές καταφύγιο για τον καθένα την ώρα της καταστροφής.

Η ασφάλεια στο σπίτι αποτελεί ένα διαχρονικό ζητούμενο, ιδιαίτερα φέτος που ακολουθούμε μια χρονιά που προκάλεσε τον εκτοπισμό 24,2 εκατομμυρίων ατόμων λόγω καταστροφών, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Παρακολούθησης Εκτοπισμών (IDMC), με τις γυναίκες και τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να δέχονται περισσότερο τις επιπτώσεις τους.

Η φετινή εκστρατεία αποσκοπεί στην επαγρύπνηση και την ενεργοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, ώστε να προκύψουν πολιτικές και δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου των καταστροφών, οι οποίες με τη σειρά τους να συμβάλλουν στην αισθητή μείωση των ατόμων που επηρεάζονται από αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Στρατηγικής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Μείωση των Κινδύνων Καταστροφών συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του Πλαισίου Δράσης, σε όλα τα επίπεδα. Κυρίαρχη ανάμεσα στις δράσεις είναι η διαρκής και από πολλαπλούς διαύλους ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις καταστροφές και τους τρόπους προστασίας τους, με την παραγωγή ενημερωτικών βίντεο και εντύπων τα οποία επιδιώκουν οπωσδήποτε την ενημέρωση του κοινού αλλά πολύ περισσότερο την ενεργοποίηση όλων για την καλύτερη προετοιμασία για την θωράκιση των κοινοτήτων που ζούμε.

Κατηγορία: