Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2018

H 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών (International Disaster Reduction Day). Σκοπός της ημέρας είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας λαών και κυβερνήσεων στα θέματα διαχείρισης κινδύνων και στην οικοδόμηση ανθεκτικότερων κοινωνιών.

Κάθε χρόνο η Διεθνής Ημέρα είναι αφιερωμένη σε έναν από τους επτά εμβληματικούς στόχους του Πλαισίου Δράσης του Sendai για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030), σε μια προσπάθεια προώθησης συγκεκριμένων θεματικών που αποτελούν θεμελιώδη ζητούμενα για τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών. Φέτος οι εορτασμοί της Διεθνούς Ημέρας, αφιερώνονται στη προσπάθεια για την εφαρμογή του Τρίτου Στόχου του Πλαισίου, που σχετίζεται με τη μείωση του ύψους των οικονομικών απωλειών που προκύπτουν από καταστροφές, σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ, έως το 2030.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017), οι οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές υπολογίζονται περί τα 2,908 δις δολάρια, εμφανίζοντας μια δραματική αύξηση της τάξης του 151% για τα έτη 1998-2017, με τις πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα να αποτελούν τις πιο συχνές αιτίες καταστροφών και πρόκλησης οικονομικών και ανθρώπινων απωλειών.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας και βασικός στόχος της φετινής Διεθνούς Ημέρας, είναι η συνειδητοποίηση της σημασίας της πρόληψης στη δόμηση του οικιστικού περιβάλλοντος, για την αποδοτική προστασία της ζωής και στην περιστολή του οικονομικού κόστους μιας καταστροφής. Επενδύοντας σε ανθεκτικότερες κοινωνίες και δομές, μειώνονται οι ενδεχόμενες οικονομικές και κοινωνικές απώλειες από μια καταστροφή, διαμορφώνοντας έτσι μεταξύ άλλων και στέρεες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

 

Κατηγορία: