- Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ

Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2017

 

 

 Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το οποίο υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2016 και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφό προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, στην θέση «Καταράκτης» της τοπικής κοινότητας Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας, με σκοπό την εξέταση των φαινομένων κατολισθήσεων και των επιπτώσεων τους, που προκλήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρός παγετός, χιονοπτώσεις) των προηγούμενων ημερών.

 

 Επιπρόσθετα, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ζήτησε με κατεπείγον επίσης έγγραφό του προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, στο 14ο ΧΛΜ του οδικού άξονα Καρπενησίου-Προυσού, με σκοπό την εξέταση του φαινομένου εδαφικής υποχώρησης λόγω κατολίσθησης του κατάντη πρανούς και των επιπτώσεων της, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οδικό δίκτυο και συνωδά έργα).

 

 Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας δύνανται να λάβουν εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Αρχείο: