- Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στην περιοχή Μοίρα του Δήμου Πατρέων

Αθήνα,20 Ιανουαρίου 2017

 

 

 Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος Δήμου Πατρέων, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφό προς το ΙΓΜΕ την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, στην κεντρική δημοτική οδό προς τον οικισμό Μοίρα του Δήμου Πατρέων με σκοπό την εξέταση των φαινομένου κατολίσθησης και των επιπτώσεων του, που προκλήθηκε σήμερα (20/1/2017), καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (οδικό δίκτυο και συνωδά έργα). 

 Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Πατρέων δύνανται να λάβει εντός 24 έως 36 ωρών εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

 

Αρχείο: