- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016

 

      Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Ηπείρου να κηρύξει τους Δήμους Κόνιτσας και Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες) στις 9 Νοεμβρίου 2016.

Αρχείο: