- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Αιγιαλείας της ΠΕ Αχαΐας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, να κηρύξει:

- τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

- την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

- την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

- την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

- την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις και παγετός) στις ανωτέρω περιοχές.

Ομοίως εξουσιοδότησε και τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, να κηρύξει το Δήμο Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Αρχείο: