- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2016

 

      Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να κηρύξει την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ), στις 26 Νοεμβρίου 2016.

Αρχείο: