* Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη της Τοπικής Κοινότητας Μοίρας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρύξει την Τοπική Κοινότητα Μοίρας της Π.Ε Αχαΐας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από την εκτεταμένη κατολίσθηση που εκδηλώθηκε την 19-01-2017.

 

Αρχείο: