- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη του Δήμου Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να κηρύξει τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τον συνεχώς πολλαπλασιαζόμενο πληθυσμό των ακρίδων στην παραπάνω περιοχή

Αρχείο: 
Κατηγορία: