Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 19 Ιουλίου2017

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας να κηρύξει τις τοπικές κοινότητες Αγίου Νικολάου, Νέου Μαρμαρά και Νικήτης της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας και τις τοπικές κοινότητες Συκιάς και Σάρτης, της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, του Δήμου Σιθωνίας, της Π.Ε. Χαλκιδικής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα την 17-07-2017.

Αρχείο: 
Κατηγορία: