Εξουσιοδότηση για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2017

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχών των Π.Ε. Λάρισας και Τρικάλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.) που εκδηλώθηκαν από τις 15-11-2017.

Αρχείο: 
Κατηγορία: