Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα στο νέο Κέντρο “112”

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

Το πρωτεύον Κέντρο “112” στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος επισκέφθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Καπάκης, όπου και ενημερώθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς και τον ανάδοχο για την πορεία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Σύμφωνα με την τελική τροποποιημένη σύμβαση και όπως προέκυψε και από την παρουσίαση, το έργο αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Σημειώνεται ότι το έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου “112” για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών “112” στην Ελλάδα, με τη χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και κρίσεων, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Επιπρόσθετα, το Κέντρο θα παρέχει δυνατότητες αυτόματης απεικόνισης της πληροφορίας θέσης καλούντος σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), επικοινωνία μέσω SMS και MMS, διασύνδεση του Κέντρου με όλους τους Φορείς Αντιμετώπισης Κλήσεων Εκτάκτου Ανάγκης (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομίας, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας), διαδικτυακή πύλη portal, καθώς και δυνατότητα ταυτόχρονων κλήσεων προς το “112” με μέγιστο 1440 κανάλια φωνής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Κέντρο θα παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην Υπηρεσία “112” σε άτομα με δυσκολίες στην ακοή και την ομιλία.

Αρχείο: 
Κατηγορία: