Ευρωπαϊκό σεμινάριο στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις αιφνίδιες πλημμύρες

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Προγράμματος “TaFF - Tackling Consequences of Extreme Rain Falls and Flash Floods”, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από 27 Φεβρουαρίου έως και 1 Μαρτίου 2019 σεμινάριο με αντικείμενο τις αιφνίδιες πλημμύρες. Ειδικότερα, το σεμινάριο επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό του προφίλ (επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων) των εμπειρογνωμόνων που πρόκειται να αναλάβουν συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα αιφνίδιων πλημμυρών.

Το Πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με επικεφαλής εταίρο την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Αρωγής (Technisches Hilfswerk – THW) της Γερμανίας και λοιπούς εταίρους την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Σλοβενίας και το Ινστιτούτο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης των αιφνίδιων πλημμυρών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος εμπειρογνώμονες από τη χώρα μας, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία και τη Σλοβενία.

Κατηγορία: