Κήρυξη Δημοτικών Ενοτήτων Ομηρούπολης και Αμάνης Δήμου Χίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, μετά από σχετικό αίτημα της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας. Χριστιάνας Καλογήρου και του Δημάρχου Χίου κ. Μανώλη Μ. Βουρνού, αποφάσισε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ομηρούπολης και Αμάνης, του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 25-08-2016.

 

Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΑΔΑ: 6ΑΙ1465ΦΘΕ-6Ν6

Αρχείο: