Κήρυξη του Δήμου Κυθήρων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2017

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, με απόφαση του κηρύσσει τον Δήμο Κυθήρων, της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04-08-2017.

 

Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΑΔΑ: 9ΚΓΗ465ΧΘ7-ΡΝΨ

Αρχείο: 
Κατηγορία: