- Κήρυξη του Δήμου Nαυπακτίας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, μετά από σχετικό αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολου Κατσιφάρα και του Δημάρχου Ναυπακτίας, κ. Παναγιώτη Λουκόπουλου, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χαλκείας του Δήμου Ναυπακτίας, με σχετική του Απόφαση.

 

Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΑΔΑ: ΩΓΔΖ465ΦΘΕ-ΜΘΧ

Αρχείο: