*Κήρυξη των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2017

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, μετά από σχετικό αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη, αποφάσισε την κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, των  Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξ αιτίας κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών που προκλήθηκαν στις 10 Ιουνίου 2017.

Αρχείο: 
Κατηγορία: