* Ολοκλήρωση 1ης ενεργοποίησης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνολική ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρώτης ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (ΕΜΠΠ) για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Χώρα μας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως ο αποκλειστικά αρμόδιος εθνικός φορέας για τη υποβολή αιτημάτων διεθνούς συνδρομής στο πλαίσιο διαχείρισης των εκτάκτων αναγκών, ανέλαβε την συνολική ευθύνη οργάνωσης τόσο της έλευσης και ταξινόμησης του ανθρωπιστικού υλικού, όσο και τον ακόλουθο συντονισμό συναρμόδιων φορέων για την απαραίτητη μεταφορά του στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων ανά την ελληνική επικράτεια.

Η πρώτη αυτή ενεργοποίηση παρείχε το πλαίσιο ώστε εννιά (9) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), να παράσχουν στην Χώρα μας 190 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία στο σύνολό της και από τις 16 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους έχει ήδη μεταφερθεί στους τελικούς προορισμούς όπως αυτοί υποδεικνύονται από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και φορείς ώστε να συγκροτηθούν οι απαραίτητες δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων.

Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Τσεχία, Ολλανδία, Σλοβακία και Λουξεμβούργο προσέφεραν εξαιρετικά χρήσιμα υλικά, όπως σκηνές, κουβέρτες, κινητές τουαλέτες, γεννήτριες, αντλίες νερού, κοντέινερ στέγασης στρώματα και κρεβάτια, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, υπνόσακους, κυτία πρώτων βοηθειών, ντουζιέρες, θερμαντικά σώματα για τις σκηνές καθώς και είδη ένδυσης.

Σήμερα και κατόπιν της λήξης της πρώτης ενεργοποίησης του ΕΜΠΠ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι αντίστοιχες επιχειρήσεις μεταφοράς ανθρωπιστικού υλικού προς τη Χώρα μας, στο πλαίσιο της δεύτερης ενεργοποίησης του Μηχανισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποβολή νέου ελληνικού αιτήματος στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Έντεκα (11) κράτη μέλη έχουν ήδη ανταποκριθεί στο πλαίσιο της δεύτερης ενεργοποίησης, υποβάλλοντας τις προσφορές τους σε είδη ανθρωπιστικής βοήθειας.

 

 

Το ιστορικό της 1ης ενεργοποίησης:

Η Ελλάδα στις 3 Δεκεμβρίου 2015 ενεργοποίησε τον ΕΜΠΠ, επιδιώκοντας την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Ανάλογα αιτήματα έχουν υποβάλλει η Σερβία, η Σλοβενία και η Κροατία, με την Χώρα μας να παραλαμβάνει το μέγιστο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας σχεδόν από το σύνολο των κρατών μελών. Σύμφωνα μάλιστα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πρόσφατης ενεργοποίησης καταγράφηκε η μεγαλύτερη έως σήμερα ποσότητα προσφερόμενων ειδών σε κάθε κατηγορία υλικού, καθιστώντας την έτσι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Μηχανισμού και μάλιστα με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσης που δεν εμπίπτει στο πεδίο των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά το κόστος της μεταφοράς των υλικών, χρηματοδοτείται κατά 85% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας και για τα υλικά που διακινήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης ενεργοποίησης του Μηχανισμού, απαιτήθηκε η οργάνωση δεκαπέντε (15) ξεχωριστών επιχειρήσεων, κάθε μία από τις συγκέντρωνε ιδιαιτερότητες τόσο ως προς τα σημεία αρχικής εκκίνησης των αποστολών ακόμα και από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, όσο και ως προς τη διέλευσή τους, είτε αεροπορικώς είτε οδικώς.

Το σύνολο της ανθρωπιστικής βοήθειας με το οποίο συνδράμουν τη Χώρα μας τα κράτη μέλη που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης ενεργοποίησης του ΕΜΠΠ, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τους 500 τόνους.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Εσόδων, εξέδωσαν ειδική εγκύκλιο ώστε να καταστεί δυνατή η παραλαβή της σημαντικής αυτής ανθρωπιστικής βοήθειας ατελώς και σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

 

Απολογιστικά στοιχεία:

Σημαντική συμβολή σε αυτή την απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει συστηματικό προγραμματισμό και ενορχηστρωμένο συντονισμό, παρέχει το Πυροσβεστικό Σώμα και ιδίως το προσωπικό και η διοίκηση της Γενικής Αποθήκης Υλικού του Σώματος, όπου αποθηκεύονται, καταγράφονται και ταξινομούνται τα υλικά που εισέρχονται στη Χώρα μας ως ανθρωπιστική βοήθεια.

Συνολικά για την επιτυχή έκβαση αυτής της μακράς διάρκειας και πολυσχιδούς επιχείρησης αξίζει να σημειωθεί ότι συνέβαλλαν 11 Εθνικά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας των κρατών μελών και πάνω από 22 εμπλεκόμενοι φορείς και οργανισμοί εντός και εκτός Ελλάδας. Την ευθύνη σχεδιασμού των επιχειρήσεων, διαθέτει βεβαίως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχοντας την ευεργετική υποστήριξη της αρμόδιας διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (DG ECHO).

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πίνακα που περιέχει αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την πρώτη ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.