Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Κάθε χρόνο η 3η Δεκεμβρίου, αποτελεί ημέρα ορόσημο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς η ίδια μέρα, το 1992, ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ως η Παγκόσμια Ημέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τις δυνατότητες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας έρχεται να δημιουργήσει μια αφορμή περίσκεψης και δράσης υπέρ των ατόμων με αναπηρία και των καίριων ζητημάτων που αφορούν στους όρους διαβίωσής τους και ισότιμης συμμετοχής τους στην ζωή της κοινότητας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης ποικίλλων μορφών ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία και τα δικαιώματά τους, επιδιώκεται ιδίως η θέσπιση μέτρων και ευεργετικών δράσεων που θα διαμορφώσουν ένα πρόσφορο και λειτουργικό πλαίσιο για την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία και την περαιτέρω συμπερίληψη των αναγκών τους στο σχεδιασμό ειδικότερων δράσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), σε συνέχεια των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ομάδων πληθυσμού για τις καταστροφές και τα δυνατά μέτρα αυτοπροστασίας τους, εντάσσει στο σχεδιασμό της και δράσης πρόληψης και προετοιμασίας σε εναρμόνιση με τις ανάγκες ειδικότερων ομάδων πληθυσμού, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρία.

Με γνώμονα την προσαρμογή του βασικού οδηγού μέτρων αυτοπροστασίας από καταστροφές στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), δημιουργήθηκε εγχειρίδιο με οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές για άτομα με οπτική απώλεια. Περαιτέρω και σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΚΕΔΑΠ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκδόθηκε το εγχειρίδιο με τα «Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Υποδομών σε Περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία». Περαιτέρω και προς όφελος της προσβασιμότητας και του οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού της, η ΓΓΠΠ έχει προβεί στον υποτιτλισμό του εν λόγω υλικού τόσο στην ιστοσελίδα της, όσο και στους λογαριασμούς που τηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, η ΓΓΠΠ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλους φορείς και δημόσιες Αρχές με σκοπό την από κοινού υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων των καταστροφών στα άτομα με αναπηρία.

Κατηγορία: