* Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην πανευρωπαϊκή άσκηση EDREX.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017

 

Η πανευρωπαϊκή άσκηση EDREX (European Disaster Response Exercise), που πραγματοποιείται 14-16 Μαρτίου 2017 και στην οποία συμμετέχει η χώρα μας με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει ως κύριο στόχο την αξιολόγηση των εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για τη αντιμετώπιση καταστροφών μείζονος κλίμακας που εκδηλώνονται γεωγραφικά πολύ κοντά στην Ε.Ε. και απαιτούν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

Πρόκειται για άσκηση επί χάρτου, η οποία υλοποιείται από την ομάδα εταίρων των Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας και της Σουηδίας, καθώς και της Αρχής Δημόσιας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σενάριο της άσκησης περιλαμβάνει την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού 6.8 R στην υποθετική χώρα “Δημοκρατία της Valland” και η οποία συνορεύει με 7 κράτη μέλη (κ-μ) της Ε.Ε.  

Στην άσκηση συμμετέχουν 19 κ-μ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ε.Ε., καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη, έως σήμερα, σε πανευρωπαϊκή άσκηση, εφόσον εμπλέκονται εκτός από το Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) και τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις της (DG ECH0, DG HOME, DG ENER-DG SANTE).

Το πολιτικό επίπεδο της Ε.Ε. συμμετέχει με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, καθώς και την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων και τη Γενική Γραμματεία της Ε.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η EDREX παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον, καθώς ενεργοποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα:

 α) ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (ΕΜΠΠ) για την αντιμετώπιση των αναγκών έρευνας και διάσωσης και για την ανακούφιση των πληγέντων,

β) ο μηχανισμός IPCR (Integrated Political Crisis Response) του Συμβουλίου της ΕΕ για την λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο στην ΕΕ και

 γ) η ηλεκτρονική πλατφόρμα CoOL (Consular OnLine) της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των αναγκών των Προξενικών Αρχών.

Τεχνικά η EDREX αποτελεί ένα πολύπλοκο εγχείρημα, καθώς η κεντρική διοίκηση της άσκησης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ενώ οι βοηθοί συντονιστές του Γενικού Συντονιστή σε 30 διαφορετικά σημεία σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια.  Η πολυπλοκότητα των επικοινωνιών αυτής της διασποράς έχει ως σκοπό να εξομοιώσει σε ένα πραγματικό μεγάλης κλίμακας περιστατικό, που απειλεί σημαντικό αριθμό Κ-Μ, τις επικοινωνίες τόσο σε πολιτικό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Επιπρόσθετα στοχεύει στο να εντοπίσει ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην άμεση ευρωπαϊκή απόκριση.

Ως παίκτες στην άσκηση, από Ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Π.Π., η Εθνική Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. για την Π.Π., η Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ, καθώς και τα Γραφεία Τύπου των δύο Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα έχουν ενεργοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της ΓΓΠΠ και η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ.