* Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην 13η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αθήνα,1 Νοεμβρίου 2016

 

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες  η συνεδρίαση της 13ης Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, στην οποία η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από την Εθνικό Εκπρόσωπο στην ΕΕ για την Πολιτική Προστασία.

Στη συνεδρίαση, εκτός των άλλων, η Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε την κατανομή όλων των Μονάδων Πολιτικής Προστασίας στην “Ευρωπαϊκή Ικανότητα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών" (European Emergency Response Capacity) γνωστή ως "εθελοντική δεξαμενή" ("voluntary pool") του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Π.Π.) και στην οποία η Ελλάδα έχει ήδη δηλώσει διάθεση Ευρωπαϊκών Μονάδων (Modules) Πολιτικής Προστασίας. 

Ειδικότερα, οι δύο Μονάδες Έρευνας και Διάσωσης (GR-MUSAR 1 & GR MUSAR 2), καθώς και η Μονάδα Δασικών Πυρκαγιών του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι σήμερα και σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μοναδικές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες  καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και τη Βαλκανική χερσόνησο.

 Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Μ.Π.Π., η οποία θα ολοκληρωθεί το 2017 μετά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας (1/1/2014), αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πλέον σε μελλοντικές ενεργοποιήσεις του Ε.Μ.Π.Π. για την αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών εντός και εκτός Ε.Ε., θα ενεργοποιούνται κατά προτεραιότητα οι ευρωπαϊκές μονάδες της εθελοντικής δεξαμενής. Αυτό αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή προς την Ανατολή και τα Βαλκάνια, ενώ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αξιοποίησης από την Γ.Γ.Π.Π. και το Π.Σ. για μελλοντικές προτάσεις χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη νέων κατηγοριών ευρωπαϊκών Μονάδων με έδρα την Ελλάδα.  Σημειώνουμε ότι μετά την 1/9/2016 και έως την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης, τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να δηλώσουν Μονάδες.

Τέλος, η Ελλάδα πέτυχε να λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική κατανομή των Μονάδων, κριτήριο το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει καταρχήν η Ευρ. Επιτροπή και το οποίο τελικώς υποστηρίχτηκε από πολλά κράτη-μέλη, αλλά και από την ίδια την Ευρ. Επιτροπή.