- Συμμετοχή της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην άσκηση EDREX

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε στην προπαρασκευαστική συνάντηση της άσκησης EDREX (European Disaster Response Exercise), εν όψει της ολοκλήρωσής της με την πραγματοποίηση του τελικού σταδίου τον ερχόμενο Μάρτιο, με την συμμετοχή σε αυτό του ιδίου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Καπάκη, ύστερα από πρόσκληση της Γενικής Διευθύντριας της Σουηδικής Πολιτικής Προστασία (MSB), κα. Helena Lindberg.

Το πρόγραμμα EDREX υλοποιείται από την ομάδα εταίρων των Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας Ιταλίας και Σουηδίας, καθώς και της Αρχής Δημόσιας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διεξαγωγή της άσκησης στοχεύει στην αξιολόγηση των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη αντιμετώπιση καταστροφών μείζονος κλίμακας που εκδηλώνονται πολύ κοντά στην Ε.Ε. και απαιτούν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Σύμφωνα με το σενάριο η εκδήλωση ενός σεισμού οδηγεί στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Π.Π.), όμως για πρώτη φορά θα δοκιμαστούν και οι διαδικασίες ενεργοποίησης και λήψης αποφάσεων και σε πολιτικό επίπεδο, μέσω του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), και του μηχανισμού Ολοκληρωμένης Ανταπόκρισης Κρίσεων σε πολιτικό επίπεδο IPCR (Integrated Political Response Arrangements).

Επισημαίνουμε ότι έως σήμερα δεν έχει δοκιμασθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διασύνδεση των επιχειρησιακών μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αντίστοιχες του Συμβουλίου.

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στο προπαρασκευαστικό στάδιο της άσκησης συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας ο Επιπυραγός Σπυρίδων Γεωργίου, ενώ από το Υπουργείο Εξωτερικών συμμετείχε η Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, κα. Αλεξάνδρα Μανζτίλα, καθώς και η Ακόλουθος Πολιτικής Προστασίας στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, Ειρήνη Χρέλια.

Αρχείο: