* Συνάντηση Γενικού Γραμματέα με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ενώσεων Πυροσβεστών (EFFUA).

 

 

Αθήνα, Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ενώσεων Πυροσβεστών (European Fire Fighters Alliance - EFFUA) κ. Kim Nikula και ο Γραμματέας (International Secretary) της EFFUA, κ. Mikael Svanberg συναντήθηκαν σήμερα, Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Την ξένη αντιπροσωπεία συνόδευαν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ), καθώς και μέλη της Ομοσπονδίας.

Κατά την συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Καπάκης σημείωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία των πυροσβεστών κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων και ενημέρωσε ότι, εργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς προς  τη θεσμοθέτηση του Αξιωματικού Ασφαλείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια μεγάλων περιστατικών.

Όσον αφορά στην διαχείριση των καταστροφών, ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε την σημασία της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, τονίζοντας ότι οι καταστροφές δεν έχουν σύνορα και τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών και των συντονισμένων δράσεων ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να αποκτήσουν κοινή κατανόηση και αντίληψη .

Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της EFFUA  αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η έλλειψη εξοπλισμού, καθώς και για τα\ προβλήματα υγείας, ενώ ενημέρωσαν για την πρωτοβουλία τους που αφορά στην «Διεθνή Εκστρατεία για την καταπολέμηση καρκίνου των πυροσβεστών».