* Συνάντηση στο Παρίσι για τα εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα

Αθήνα, Παρασκευή 08 Απριλίου 2016

 

Συνάντηση με θέμα τα εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διαθέτουν ανάλογους στόλους, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη.

Η Χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι κρατών μελών της ΕΕ τα οποία λόγων των ευαίσθητων δασικών οικοσυστημάτων τους, διαθέτουν ή και μισθώνουν σε ετήσια βάση εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών κ. Laurent Prevost, συμμετείχαν, πέραν της Ελλάδας, ανώτατοι αξιωματούχοι ως εκπρόσωποι ομόλογων εθνικών Αρχών από την Κροατία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Η γαλλική πρωτοβουλία αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, αποβλέπει στη δημιουργία ενός διαρκούς φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών που συμμερίζονται το κοινό ενδιαφέρον για την αποδοτική αεροπυρόσβεση, μέσω του οποίου θα διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, τόσο στο πεδίο της διαθεσιμότητας και της συντήρησης των εναέριων μέσων, όσο και ως προς την ανάγκη ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης, τηn πλήρη αξιοποίηση της σχετικής τεχνολογίας καθώς την μεθοδευμένη ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για θέματα ασφάλειας πτήσεων.

Προς το σκοπό αυτό, πέραν της διεξαγωγής περιοδικών συναντήσεων σε ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησης, αποφασίστηκε και ο προγραμματισμός συναντήσεων σε ετήσια βάση εξειδικευμένων σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο συμβούλων, ώστε να διαμορφωθεί ένα διαρκές πλαίσιο διαλόγου, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ενίσχυσης των δυνατοτήτων συνεργασίας των κρατών μελών στο πεδίο της δασοπυρόσβεσης με χρήση εναέριων μέσων.

Σημειώνεται ότι κατόπιν αποδοχής πρότασης από τη γαλλική πλευρά, για τις επόμενες συναντήσεις λήφθηκε απόφαση να προσκληθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και εκπρόσωποι της Τουρκίας και του Μαρόκου, χωρών που τελούν σε περιφερειακή σύνδεση με την ΕΕ και διαθέτουν εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης. Η επόμενη συνάντηση αναμένεται να διεξαχθεί με το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στην Ισπανία.

Ο Γενικός Γραμματέας στο περιθώριο της συνάντησης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει εκτενώς για το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της πολιτικής προστασίας με τον κ. Laurent Prevost, όσο και για θέματα διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, για τη διευθέτηση του οποίου η Γαλλία έχει συμβάλλει σημαντικά με αποστολή ανθρωπιστικού υλικού μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.