Συντονιστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό για τη χειμερινή περίοδο

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Καπάκη, συντονιστική σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό για τη χειμερινή περίοδο 2017 – 2018.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της έκδοσης σχετικού σχεδίου με τίτλο: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» από την ΓΓΠΠ, στο οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας σε έργα και δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό και παρέχονται συντονιστικές οδηγίες για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

Στη σύσκεψη μεταξύ άλλων συζητήθηκαν:

• Η ετοιμότητα φορέων χειμερινής συντήρησης για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2017-2018

• Η συνεργασία των φορέων στην από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, για την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

• Η ετοιμότητα για αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στα ολοκληρωμένα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων

• Η έγκαιρη ενημέρωση οδηγών και συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για χρήση αλυσίδων και υλοποίηση απόφασης για μερική (φορτηγά, βαρέα οχήματα, κλπ) ή ολική απαγόρευση κυκλοφορίας. Συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών στην εφαρμογή του μέτρου.

• Ο έγκαιρος έλεγχος των σημείων αναστροφής οχημάτων επί των αυτοκινητοδρόμων • Η ενημέρωση οδηγών για την κατάσταση του οδικού δικτύου των αυτοκινητοδρόμων

• Η λειτουργία των κέντρων διαχείρισης κυκλοφορίας των αυτοκινητοδρόμων • Η Συνεργασία ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ. και φορέων χειμερινής συντήρησης, για την παροχή βοήθειας (κουβέρτες, πρόχειρο γεύμα, κλπ) σε οδηγούς και επιβάτες

Κατηγορία: