Σχεδιασμός και δράσεις Π.Π. για αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα 2017