* Σύσκεψη με τους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για το "112"

Αθήνα, Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2015

 

Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών “112”, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποτέλεσε το θέμα συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Φ.Α.Κ.Ε.Α.), σε σύσκεψη η οποία συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιήθηκε σήμερα (08/12/2015), με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη.

Το “112” έχει καθιερωθεί ως ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης και χρησιμοποιείται για δωρεάν κλήση των αρμόδιων Υπηρεσιών, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ιδίως από πολίτες που ταξιδεύουν εντός της Ευρώπης και βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στην Ελλάδα, ο αριθμός βρίσκεται σε λειτουργία από το 1999 και αρμόδιος φορέας για την λειτουργία του είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή των αρμοδίων στελεχών της Γενικής Γραμματείας και εκπροσώπων των φορέων έκτακτης ανάγκης που εμπλέκονται στην λειτουργία του 112. Μεταξύ των συμμετεχόντων παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Κώστας Καρακατσιανόπουλος, ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Δημακογιάννης Θεοδόσιος, ο Αρχιπύραρχος Απόστολος Οικονόμου εκ μέρους του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Ραπανάκης και εκ μέρους του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), ο Αστυνόμος Α΄ Αριστομένης Ρούσσας.

Σκοπός της συζήτησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων έκτακτης ανάγκης, αναφορικά με τα ζητήματα που αναφύονται κατά την φάση υλοποίησης έργου το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και των απαιτούμενων προδιαγραφών για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών του “112”, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης στη Χώρα μας.

Ο κ. Καπάκης, τόνισε την σπουδαιότητα του συστήματος πληροφόρησης που προβλέπεται να υποστηρίζει το “112”, καθώς αυτό επιδιώκεται να συμβάλλει «Στην ακριβή αποτύπωση του τι διαμείβεται στο πεδίο των επιχειρήσεων, ώστε κάθε φορέας να είναι σε θέση να αντιδράσει άμεσα και στοχευμένα, σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας με τους υπόλοιπους εμπλεκομένους».