* Το Πλαίσιο Δράσης του Sendai για τη μείωση των κινδύνων των καταστροφών στη Συνθήκη για την Κλιματική Αλλαγή

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2016

 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή (COP22) διεξάγεται αυτές τις ημέρες (7-18/11) στο Μαρακές, με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), να φέρει την καθοριστική συμβολή στην επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων (COP21 Paris) και έτσι να θέσει ουσιαστικά σε ισχύ τη νέα, παγκόσμια, νομικά δεσμευτική συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την κλιματική αλλαγή και στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έως το 2030. Σημειώνεται ότι το ελληνικό κοινοβούλιο κύρωσε τη Συμφωνία τον περασμένο Οκτώβριο.

Η νέα Συμφωνία προβλέπει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ ωθεί τα μέλη να διαμορφώσουν εθνικά σχέδια δράσης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών τους σε διοξείδιο του άνθρακα.

Η διαμόρφωση των συνθηκών για το κλίμα που προβλέπει η Συμφωνία, προσφέρει επαρκές πεδίο για την ευόδωση και των στόχων του Πλαισίου Δράσης του Sendai για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, για την αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις καταστροφές. Η προώθηση της πράσινης οικονομίας και η ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον οικονομικής δραστηριότητας, συμβάλλει στην μείωση των κινδύνων από τεχνολογικά ατυχήματα και ευνοεί την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου από καταστροφές.