* 1η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2017

 

O φετινός εορτασμός της 1ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Άμυνας (World Civil Defense Day) με θέμα «Μαζί με την πολιτική άμυνα ενάντια στις καταστροφές», αναδεικνύει για άλλη μια φορά, τον καθοριστικό ρόλο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας (ICDO) η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας έχει ως στόχο να υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της πολιτικής προστασίας για την εύρυθμη κοινωνική λειτουργία, να ενημερώνει για την πρόληψη και τα μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχημάτων και καταστροφών και να αποδίδει τις οφειλόμενες τιμές στις Εθνικές Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας για τις προσπάθειές τους.

Η Πολιτική Άμυνα ή Προστασία αποτελεί θεσμό με ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κίνδυνο –φυσικό και τεχνολογικό, κυρίως λόγω της ανθρωπογενούς παρέμβασης αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Δεν συνδέεται μόνο με την αντιμετώπιση μίας καταστροφής, αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα της (πρόληψη, σχεδιασμός, ετοιμότητα, διαχείριση των συνεπειών).

Στο σύγχρονο πολιτισμό μας, η Πολιτική Προστασία αποτελεί τον θεσμό συναρμογής και της από κοινού δράσης όλων των διαθέσιμων δυνάμεων του Κράτους, έναντι των φυσικών και των ανθρωπογενών κινδύνων, οι οποίοι μπορούν να διαταράξουν την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια των πολιτών σε καιρό ειρήνης

Κατά συνέπεια κανείς δεν πρέπει να αδιαφορεί για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν από τις καταστροφές, γιατί ο καθένας επηρεάζεται από αυτές. Χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία και δίχως στρατηγικές μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, οι καταστροφές θα εξακολουθούν να έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Παρουσίαση αποστολής, έργου και αρμοδιοτήτων ΓΓΠΠ