1η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2019

Η Ασφάλεια των παιδιών είναι δική μας ευθύνη ("Children’s safety, our responsibility"). Αυτό είναι και το σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Άμυνας (World Civil Defense Day) επιδιώκοντας να αναδείξει την σημασία της αποτελεσματικής προστασίας των νεότερων και επερχόμενων γενεών από τις συνέπειες καταστροφικών συμβάντων, φυσικής ή ανθρωπογενούς προέλευσης.

Η καθιέρωση της 1η Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Άμυνας  οφείλεται στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας (ICDO), ο οποίος το 1990 επέλεξε την συμβολική αυτή ημερομηνία, κατά την οποία το 1972 τέθηκε σε εφαρμογή το καταστατικό του, ως μια ημέρα ορόσημο για τα κράτη μέλη του και τους σκοπούς της πολιτικής άμυνας ανά την υφήλιο.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Άμυνας είναι η υπενθύμιση της συμβολής της πολιτικής άμυνας και της πολιτικής προστασίας στην αποτελεσματική προάσπιση των σύγχρονων κοινωνιών που εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κινδύνους, μέσω της πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των καταστροφών προς όφελος της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Κατηγορία: