21η Μαρτίου – Διεθνής Ημέρα Δασών

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018

 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 2012 την 21η Μαρτίου, ως Διεθνή Ημέρα Δασών με σκοπό την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για την σπουδαιότητα των δασών και της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν. Κάθε χρόνο, με κύριο άξονα ένα κεντρικό σύνθημα – στόχο, οι χώρες συμμετέχουν στους εορτασμούς και ενθαρρύνονται να αναλάβουν εθνική, τοπική αλλά και διεθνή δράση, ώστε να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την προστασία των δασών.

Το φετινό σύνθημα, όπως διαμορφώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, προτρέπει όλους για την Προστασία των δασών και την Δημιουργία Βιώσιμων Πόλεων (Forests and Sustainable Cities). Όπως καταδεικνύεται από τα σχετικά στοιχεία, ήδη 6 δις ανθρώπων παγκοσμίως ζουν σε αστικό περιβάλλον, ενώ αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί στο μέλλον και να αγγίζει το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Διαφαίνεται η ανάγκη διαμόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών για την προστασία και τη δημιουργία όλο και περισσότερων περιαστικών δασών και αστικού πρασίνου, για να μετατραπούν τις πόλεις μας σε ένα πιο βιώσιμο, καθαρό, υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης. Η σημαντική ύπαρξη πρασίνου μέσα στο αστικό περιβάλλον συμβάλλει στο «φιλτράρισμα» του αέρα, απομακρύνοντας έτσι επιβλαβείς ρυπογόνες ουσίες, στη διατήρηση ήπιου μικροκλίματος, με την μείωση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς, τη μείωση του αστικού θορύβου, με τα δέντρα ως «πράσινες ασπίδες» πολύβουων οδών και βιομηχανικών περιοχών και ευρύτερα στον ουσιαστικό μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για τις προσπάθειες αυτές η  παγκόσμια κοινότητα δεν υπολείπεται τεχνογνωσίας, απομένει η ένδειξη βούλησης εκ μέρους των κρατών για την υλοποίηση αυτών των στόχων.

Στην Ελλάδα οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, μετακινούν τα ελληνικά δάση σε μεγαλύτερα υψόμετρα και πιο μακριά από το αστικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα ολοένα και πιο αυστηρό πλαίσιο προστασίας και ελέγχου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως συντονιστική και επιτελική Αρχή των εμπλεκομένων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, χαιρετίζει τον φετινό εορτασμό, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, για την αποτελεσματική προστασία των δασών.

Κατηγορία: