40η Συνάντηση των Επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας στη Βουλγαρία

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2018

Ιδιαίτερα κομβικής σημασίας για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (ΕΜΠΠ) αναδείχθηκε η 40η Συνάντηση των Επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας των κρατών-μελών (κ-μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των συμμετεχουσών χωρών στον ΕΜΠΠ, που πραγματοποιήθηκε από τις 31 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου στη Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία της ΕΕ.

Κύριο θέμα αποτέλεσε η νομοθετική πρόταση, η οποία προσβλέπει στην ενίσχυση του υφιστάμενου ΕΜΠΠ και μέσω της πρόβλεψης για τη δημιουργία επιπρόσθετων μονάδων απόκρισης «RescEU». Πρόσφατα αυτή η πρόταση εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), ενώ παράλληλα βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Καπάκης, τόνισε στους συναδέλφους του των άλλων κ-μ ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα και να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι το τέλος της Βουλγαρικής Προεδρίας, διότι οι όποιες καθυστερήσεις θα πάνε πίσω όλη τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί η επόμενη χρονιά, καθώς είναι και έτος διεξαγωγής των Ευρωεκλογών.

Επιπλέον, ο κ. Καπάκης πρότεινε ότι η χρηματοδότηση για απόκτηση νέων μέσων, όπως προβλέπεται στο RescEU, πρέπει να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι, σε περίπτωση συγχρηματοδότησης έστω και με ένα μικρό ποσοστό από τα κ-μ, θα δημιουργηθούν μόνο επιπρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τους ομολόγους του για την προετοιμασία του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου και τις πρόσθετες βελτιωτικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τόσο στο προληπτικό, όσο και στο κατασταλτικό επίπεδο, διαβεβαιώνοντας τους συμμετέχοντες και κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει και πάλι στο μέτρο του εφικτού να εκφράσει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη σε περίπτωση που γειτονικές χώρες ζητήσουν βοήθεια.

Με τις ελληνικές θέσεις συνέπλευσαν τα περισσότερα κ-μ, εκφράζοντας παρόμοιες ανησυχίες και προβληματισμούς, ενώ συμφωνήθηκε από όλους ότι η διοίκηση και ο έλεγχος των μέσων που θα αποκτηθούν, όπως προβλέπεται στο RescEU, θα ανήκουν στα κ-μ. Με την υλοποίηση της πρότασης είναι γεγονός ότι η χώρα μας, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, θα κληθεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, κυρίως στον τομέα της δασοπυρόσβεσης, αφού ένα μέρος της αγοράς νέων εναέριων μέσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατεθούν για την ενίσχυση του Μηχανισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ένα θέμα που συζητήθηκε μεταξύ των άλλων ήταν και η συνεργασία των χωρών του ΕΜΠΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με χώρες γειτονίας της ΕΕ, καθώς και με χώρες σε ενταξιακή πορεία στην ΕΕ, χωρίς όμως να προκύψει κάποια απόφαση, καθώς εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς τη στόχευση της συνεργασίας με τα κράτη αυτά.

Τέλος, σημειώνεται ότι επόμενη συνάντηση των Επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο στη Βιέννη.

Στο περιθώριο της Συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τις αντιπροσωπείες πολλών χωρών και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν παρόμοιους κινδύνους, όπως της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Κροατίας. Επίσης, επαφές είχε και με εκπροσώπους των γειτονικών βαλκανικών χωρών, όπως της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της πΓΔΜ, με τους οποίους συζήτησε το ενδεχόμενο κοινών δράσεων πολιτικής προστασίας και της σύναψης διμερών συμφωνιών για αμοιβαία ενίσχυση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

 

 

 

 

Κατηγορία: