* 5 Δεκεμβρίου - Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Αθήνα, Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2015

 

Το 1985 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 5η Δεκεμβρίου ως τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, αποτίνοντας φόρο τιμής στην εθελοντική προσφορά που εκδηλώνεται καθημερινά ανά την υφήλιο και ευγνωμοσύνη στα ευεργετήματά της για την ανθρωπότητα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υποδέχεται και συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας για τον εθελοντισμό έχοντας την ευθύνη του συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, παρέχοντας έτσι το απαραίτητο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο για την γόνιμη έκφραση της Κοινωνίας των Πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Αυτή τη στιγμή πάνω από 400 εθελοντικές οργανώσεις και πλήθος ειδικευμένων εθελοντών, είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Μητρώα. Τόσο τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων, όσο και οι ειδικευμένοι εθελοντές, δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες δράσεων εξαιρετικά σημαντικών για την υποστήριξη των αρμόδιων κρατικών Αρχών, στη αποστολή τους για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στη Χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διάθεση για παροχή εθελοντικής προσφοράς παραμένει υψηλή τα τελευταία χρόνια, στοιχείο που καταδεικνύει την ανάγκη συνεισφοράς των ατόμων στην κοινή προσπάθεια για την θωράκιση της κοινωνικής ευημερίας και του φυσικού πλούτου, στην ανάγκη κινητοποίησης για τη βελτίωση της κοινωνίας και του κόσμου που μας περιβάλλει. Η αξιοποίηση των εθελοντών από τους εμπλεκόμενους φορείς προς αυτόν τον σκοπό, αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για την αποκόμιση των μεγαλύτερων δυνατών ωφελημάτων σε αυτήν την προσπάθεια.