* Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων, «Eνίσχυση Δυνατότητας Επέμβασης της EE στην Αντιμετώπιση των Καταστροφών:Κοινές/Πολυεθνικές Μονάδες», Ζάππειο, 21-22/1

Aθήνα, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

 

Σεμινάριο με τίτλο «Η ενίσχυση της Δυνατότητας Επέμβασης της ΕΕ στην Αντιμετώπιση των Καταστροφών: Κοινές και Πολυεθνικές Μονάδες» φιλοξενεί η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014, στις 9.00 το πρωί, στο Ζάππειο. Πρόκειται για το πρώτο σεμινάριο που λαμβάνει χώρα, μετά την έναρξη ισχύος (την 1η Ιανουαρίου 2014) της νέας κοινοτικής νομοθεσίας για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ εκπροσωπούνται στο σεμινάριο σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται τέσσερις πρώην πρόεδροι της PROCIV, Εθνικoί Συντονιστές Εκπαίδευσης, ο Αν. Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Π.Π. της Γαλλίας, ο Επικεφαλής Επιχειρήσεων της Βελγικής Μονάδας «Β-FAST», Αρχηγοί Ευρωπαϊκών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και Ανώτερα Στελέχη του Γερμανικού TWH, που υλοποιεί αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδεύσεων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί ο κ. Hans Das, Επικεφαλής της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού της DG ECHO και τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου η κ. Joanna Jaskowiak. Επίσης στο workshop συμμετέχει και εκπρόσωπος του ERC (Emergency Response Center).

Όλοι οι ομιλητές και συμμετέχοντες έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στις Μονάδες Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα συμβάλουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην ομαδική εργασία στη διάρκεια του σεμιναρίου.

Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν να λάβουν μέρος σε μία από τις παρακάτω ομάδες εργασίας:

1). Κοινές Μονάδες,

2). Πολυεθνικές Μονάδες,

3). Κοινές και Πολυεθνικές Μονάδες,

για τις εξής κατηγορίες κινδύνων καταστροφών: πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, τσουνάμι, ΧΒΡΠ, σενάρια δίδυμων καταστροφών.

 

Ερωτηματολόγιο και Συμπεράσματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ, 25 Κράτη Μέλη συμμετέχουν στο σεμινάριο (οι 21 εξ αυτών έχουν εγγεγραμμένες -στον Μηχανισμό- Μονάδες ΠΠ), ενώ η Ουγγαρία συμμετείχε με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου που απεστάλη στα ΚΜ στα μέσα Νοεμβρίου του 2013. Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αυτό θα αναλυθούν σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο (είναι μάλιστα η πρώτη φορά που τα συμπεράσματα από ερωτηματολόγιο Προεδρίας της ΕΕ θα δοκιμαστούν σε επιχειρησιακό επίπεδο, στην άσκηση πεδίου του προγράμματος “EU Prometheus 2014”, που θα γίνει στην Αθήνα τον Μάιο-Ιούνιο του 2014).

Όλα τα κράτη μέλη που διαθέτουν πιστοποιημένες Μονάδες Πολιτικής Προστασίας συνέδραμαν την Ελληνική Προεδρία στην διαμόρφωση του τελικού κειμένου για το Συμβούλιο, με τη συμμετοχή τους είτε στο ερωτηματολόγιο είτε στο workshop. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στο workshop Κρατών Μελών αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Τα συμπεράσματα από το Σεμινάριο θα περιληφθούν σε Έκθεση που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες, τα Κράτη-Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση την Έκθεση αυτή και άλλες σχετικές μελέτες στο ίδιο αντικείμενο, η Ελληνική Προεδρία θα συντάξει το Σχέδιο Συμπερασμάτων που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο σχετικά με τις Κοινές/Πολυεθνικές Μονάδες και που θα αποτελέσει τη βάση διαλόγου στο πλαίσιο της PROCIV.

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Κοινές Μονάδες ΠΠ της ΕΕ

Μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας είναι η προώθηση των Κοινών/Πολυεθνικών Μονάδων. Οι μονάδες αυτές δημιουργούνται με σύνθεση δυνάμεων από περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη. Στις μονάδες αυτές γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και, όπως εκτιμά η Προεδρία, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σε επίπεδο ανάπτυξης δυνατότητας ανταπόκρισης (σε έκτακτες ανάγκες).

Το σχήμα των Κοινών/Πολυεθνικών Μονάδων θα τεθεί σε δοκιμασία στην πράξη, για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για την Πολιτική Προστασία, στη διάρκεια της άσκησης πεδίου "EU Prometheus 2014”, που είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο-Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα.

 

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν και τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης και η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από τις 32 χώρες, οι 24 (οι 22 είναι Κ-Μ) έχουν δηλώσει Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, σήμερα ο ΕΜΠΠ διαθέτει συνολικά 165 Μονάδες σε 17 κατηγορίες αντιμετώπισης καταστροφών. Στην γενική κατάταξη των Κ-Μ, η Γαλλία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό, και ακολουθούν η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Ιταλία στην 4η θέση, και η Αυστρία με την Πολωνία στην πέμπτη. Ανά κατηγορία Μονάδων, τον μεγαλύτερο αριθμό Μονάδων έχουν δηλώσει τα Κ-Μ, στην κατηγορία  MUSAR, και ακολουθούν οι κατηγορίες HCP, GFFF-V, CBRN-DET & HUSAR. Η ομαδοποίηση των Ευρωπαϊκών Μονάδων Π.Π. ανά γενική κατηγορία κινδύνου μας δείχνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός έχει δηλωθεί για τους σεισμούς, και ακολουθούν πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, ΡΒΧΠ, και στη συνέχεια τα ιατρικά θέματα και τέλος οι Μονάδες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Από την ίδρυσή του το 2001, ο Μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί περισσότερες από 150 φορές σε πολλούς διαφορετικούς τύπους καταστροφών.

 

Αυτή η πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας υλοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και της Διεύθυνσης DG ECHO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.