Συνέδριο για την έρευνα και διάσωση ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε φυσικές καταστροφές

Στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιείται η συνάντηση εργασίας (workshop) “Ανθρώπινα δικαιώματα και Φυσικές Καταστροφές: Έρευνα και διάσωση ευπαθών ομάδων πληθυσμού”, η οποία διοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τη ΓΓΠΠ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στο ξενοδοχείο Electra Palace.

       Η πρωτοβουλία λαμβάνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «Δεύτερης Γενιάς Ανιχνευτές για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές» (ακρωνύμιο: SGL for USaR, http://www.sgl-eu.org/), το οποίο συντονίζει το ΕΜΠ. Στη συνάντηση πρόκειται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι διασωστικών ομάδων από χώρες της Ευρώπης, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (UN/ISDR), το Συμβούλιο της Ευρώπης (Ανοικτή Μερική Συμφωνία/OPA), καθώς και εμπλεκόμενοι ή ενδιαφερόμενοι φορείς.         

       Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα και συγχρόνως θα υπάρχει ελληνική μετάφραση.

       Η συνάντηση εργασίας στοχεύει στην αποτύπωση των πιθανών προβλημάτων για την έρευνα και τη διάσωση ειδικών ομάδων πληθυσμού σε φυσικές καταστροφές (όπως άτομα με κινητικά προβλήματα, με μειωμένη όραση ή ακοή, κ.ά.), τον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων στις σχετικές διαδικασίες, καθώς και στην διαμόρφωση προτάσεων για επίλυση των προβλημάτων αυτών. Προτεραιότητα πρόκειται να δοθεί σε επιχειρησιακά θέματα, όπως υπάρχουσες τεχνολογίες για τον εντοπισμό και τη διάσωση, δυνατότητες και περιορισμοί, καθώς και νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν γενικότερα σε ανθρώπινα δικαιώματα στις φυσικές καταστροφές, εστιάζοντας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

       Στόχος της συνάντησης εργασίας είναι επίσης η δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερομένων φορέων στα παραπάνω θέματα, το οποίο θα ενεργοποιήσει και άλλους σχετικούς φορείς και θα υποστηρίξει παρόμοιες μελλοντικές δραστηριότητες.

 

        Για πληροφορίες:

      •     κ. Σοφία Κάρμα, Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, e-mail: skarma@central.ntua.gr , τηλ: 210 772 3109

      •     κ. Βαρβάρα Διαμαντή, ΓΓΠΠ, e-mail: vdiamanti@gscp.gr , τηλ: 210 335 9940

      •     κ. Μιλτιάδης Σταθερόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, e-mail: stathero@chemeng.ntua.gr