Συνέδριο με θέμα τους εθελοντές στο Δήμο Γλυφάδας 23 -27 Ιουνίου

  Ο Δήμος Γλυφάδας σας προσκαλεί στο πρόγραμμα: "Οι εθελοντές σε συνθήκες φτώχειας - Πολύ Σημαίνοντα Πρόσωπα" (Volunteers in poverty conditions - VIPs) με τη συμμετοχή της Ισπανικής πόλης Marinaleda. Θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 27 Ιουνίου 2012, από τις 17:00 - 21:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γλυφάδας, στην οδό Άλσους 15.

      Θα συζητηθούν:

    Ο εθελοντισμός ως αναγκαία επιλογή της Ενωμένης Ευρώπης, των κρατών - μελών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής μας ζωής

    Η συμβολή του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη φτώχεια και τη μείωση ή την παντελή απώλεια εισοδημάτων

   Ο εθελοντισμός ως σταθεροποιητικός μηχανισμός των κοινωνικών συστημάτων υγείας, απασχόλησης, παιδείας, πολιτισμού καθώς η φτώχεια επιφέρει πλήθος αρνητικών παραγόντων κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικών διακρίσεων

   Η συμβολή του εθελοντισμού στην κατανόηση και αποδοχή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στη μεγιστοποίηση τηςσυμμετοχής των πολιτών στα κοινά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για το σχηματισμό μίας δημοκρατικότερης πολιτικής agenda

◊    Η ανάληψη στρατηγικών και μέτρων για τον εθελοντισμό σε τοπικό επίπεδο.

    Ως καλή πρακτική θα αναδειχθεί το μοντέλο αυτοδιοίκησης μέσω εθελοντικών δράσεων στην πόλη Marinaleda της Ανδαλουσίας στην Ισπανία και θα παρουσιαστεί από τον δήμαρχο της πόλης κο Juan Manuel Sanchez Gordillo. 

    Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου δείτε στο συνημμένο έγγραφο.