* Συνεργασία με την ΠΕ Έβρου για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου

Αθήνα, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επιδιώκοντας τον συντονισμό των δράσεων των αρμοδίων υπηρεσιακά εμπλεκόμενων κρατικών Υπηρεσιών, με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση των συνεπειών των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που ήδη πλήττουν περιοχές της Επικράτειας, τελεί σε συνεχή επικοινωνία με τις κατά τόπους αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας και τα αρμόδια αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να λαμβάνει ενημέρωση για την κατάσταση και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις περιοχές ευθύνης τους.

Σε συνέχεια έκδοσης έκτακτου δελτίου τύπου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και έχοντας προηγηθεί σχετική ενημέρωση προς τους αρμόδιους φορείς από την Παρασκευή 15/01/2016 ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου των περιοχών γύρω από τους ποταμούς Αρδα, Έβρου και Ερυρθροποτάμου, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της υπερχείλισης φράγματος στη γειτονική Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, έχει ήδη εκδοθεί σχετική ανακοίνωση (μπορείτε να τη δείτε και online) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που περιλαμβάνει δέσμη απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους των αρμόδιων οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας, με σκοπό την αποφυγή ζημιών και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και την προστασία των υποδομών, από τις ενδεχόμενες πλημμύρες.