Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών έτους 2009

 Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Την περίοδο αυτή ο πυροσβεστικός μηχανισμός της χώρας οργανώνεται έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν.

    Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά το 2009 θα βασιστεί σε ένα Συνολικό Εθνικό Σχεδιασμό που θα γίνει με τη συμμετοχή και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό Επίπεδο και σε ένα Περιφερειακό Σχεδιασμό που θα γίνει με ευθύνη των 13 Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας.

    Με δεδομένο ότι η πρόκληση δασικών πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) είναι σχετικά μικρή, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η μείωση των αιτίων που οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό σε ανθρώπινες δραστηριότητες και τα οποία μέτρα θα καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.

    Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των φορέων στη πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστροφών, εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών».

    Στην ανωτέρω εγκύκλιο δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τα έργα, τις δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, που προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες.

•1.    Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις (βελτίωση - συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, εγκατάσταση δεξαμενών νερού και πυροφυλακίων, φυτοτεχνικές εργασίες, κλπ) προς διευκόλυνση του έργου της καταστολής.

•2.    Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασίας από επερχομένη πυρκαγιά με απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς και στη ζώνη μίξης δασών-πόλεων.

•3.    Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ Α΄.

•4.    Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

•5.    Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

•6.    Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ως μέτρο που συμβάλει στην προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, σε περιοχές στις οποίες προβλέπεται υψηλός κίνδυνος.

•7.    Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός.

•8.    Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση πυρκαγιών.

•9.    Σύγκληση Συντονιστικών Νομαρχιακών Οργάνων (ΣΝΟ) και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

   Οι δράσεις αυτές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου του έτους 2009.

    Επίσης, στην ανωτέρω εγκύκλιο δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εμπλοκή των φορέων στην αντιμετώπιση  έκτακτων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, κλπ.

   Τέλος, σημειώνεται ότι φέτος είναι η πρώτη φορά που καθορίστηκε με αντικειμενικό τρόπο η κατανομή των πιστώσεων στους ΟΤΑ της χώρας με βάση κριτήρια/παραμέτρους που έχουν σημαντική βαρύτητα στην εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιών και είναι δυνατή η ποσοτική μέτρησή τους.

 

Ο Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Μαργαρίτης Μουζάς