Σχεδιασμός και δράσεις Π.Π. για αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό 2008-2009