Σχεδιασμός και δράσεις Π.Π. για την αντιμετώπιση κινδύνων από ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το υπ' αριθ. πρωτ. 6524/3-10-2012 έγγραφό της με θέμα:

 «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»

 Στο ανωτέρω έγγραφο δίνονται συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 Για να δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου πατήστε εδώ: