Σύγκληση Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Στα πλαίσια εφαρμογής σχετικού άρθρου του Νόμου περί Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται η σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου αυτής  (ΚΣΟΠΠ), προκειμένου να συντονίσει τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, καθώς και όλο το έργο της αντιμετώπισης καταστροφών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

Κατόπιν αυτού παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου και του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη και υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Μουζά, συνήλθε σήμερα το εν λόγω συλλογικό όργανο και επιβεβαίωσε, κατά αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου και δια του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα αυτού, την υλοποίηση των όσων προβλέπονται από τη  σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε στις αρχές του περασμένου Απριλίου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου.

Επιπλέον τα μέλη του ΚΣΟΠΠ ενημερώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα επιπλέον μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την προστασία των πολιτών, για τα μέτρα που τώρα  υλοποιούνται, καθώς και για όσα έχουν προγραμματισθεί να υλοποιηθούν στο εγγύς μέλλον, τόσο στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» όσο και του «ΕΣΠΑ».

Τέλος, το Κεντρικό  Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε όπως οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας εξουσιοδοτούν κατά περίπτωση τα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα ( ΣΝΟ) για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονής των εκδρομέων  στους Εθνικούς Δρυμούς και δάση, καθώς και σε «ευπαθείς» περιοχές της χώρας, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.