Σύνοδος των γενικών γραμματέων & γενικών διευθυντών πολιτικής προστασίας των χωρών μελλών της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας από 25-26 Οκτωβρίου 2007 η 19Η Σύνοδος των Γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών των Χωρών μελών της ΕΕ και του EUROMED.

Από Ελληνικής πλευράς στη Σύνοδο συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτης Μουζάς. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου ο κ. Μουζάς προέβη σε δήλωση μέσω της οποίας η Ελλάδα εκφράζει τη βούλησή της να συμμετέχει στην «Πρωτοβουλία FIRE-FOUR». Στην εν λόγω «Πρωτοβουλία», η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας των χωρών σε θέματα πρόληψης φυσικών καταστροφών, συμμετέχουν ήδη η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.