Σύσκεψη για θέματα πολιτικής προστασίας και δημόσιας διοίκησης

Oι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές Πολιτικής Προστασίας των 13 Περιφερειών της χώρας συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο Titania με το γ.γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Μουζά και το γ.γ. του ΥΠΕΣ κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007.

Τα θέματα που συζήτησαν αφορούσαν την οργάνωση και λειτουργία των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, τη λειτουργία των ΔΕΣΕ καθώς και τις χρηματοδοτήσεις για δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

Η σύσκεψη εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο τακτικών συναντήσεων μεταξύ των παραγόντων των περιφερειών και του υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση αντίστοιχων θεμάτων.