Σύσκεψη για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

27/05/2013 Σύσκεψη για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύσκεψη με θέμα την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ Πάτροκλου Γεωργιάδη και του Αρχηγού του Π.Σ., Αντιστράτηγου ΠΣ Σωτήριου Γεωργακόπουλου, στην Κοζάνη.

Στόχοι της σύσκεψης, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ. και των Δασαρχείων της περιοχής, όπως επίσης και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος της Π.Δ.Π.Υ., ήταν:

• Η συζήτηση με τους ίδιους τους φορείς που εμπλέκονται στα έργα, μέτρα και δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, όπως και στο έργο της δασοπυρόσβεσης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

• Η αναζήτηση άμεσων λύσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

• Ο από κοινού σχεδιασμός δράσεων για την καλύτερη προετοιμασία του μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

• Η ενίσχυση των δομών συνεργασίας για την εφαρμογή συντονισμένων μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι βάσει του ΠΔ 101/2012 με το οποίο το Πυροσβεστικό Σώμα υπήχθη στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φέτος υλοποιείται ο από κοινού, σχεδιασμός των δράσεων προετοιμασίας της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκίνησε την 1η Μαΐου.