Σύσκεψη KΣΟΠΠ για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, πραγματοποιήθηκε την 26/4/2006 σύσκεψη του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) με θέμα τον συντονισμό της διοίκησης στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τα έργα και τις δράσεις που αφορούν την πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά την διάρκεια κυρίως του θέρους.

Στη σύσκεψη αυτή υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών ΔημόσιαςΔιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου συμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και φορείς της Πολιτείας που μετέχουν στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ)