Σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος (eCall)

Σε ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέθηκε το σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος eCall. Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2010 μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να εκφράζουν την γνώμη τους για το ΣΕΠΤΑ (αγγλιστί eCall) συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδαhttp://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eCall

Συγκεκριμένα το ΣΕΠΤΑ (eCall) λειτουργεί μέσω ειδικού μηχανισμού που τοποθετείται μέσα στα αυτοκίνητα και ο οποίος συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 και μέσω αυτού με ένα δημόσιο ή ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο παροχής άμεσης βοήθειας. Σε περίπτωση ατυχήματος το ΣΕΠΤΑ ενεργοποιείται είτε αυτόματα είτε από τον ίδιο τον οδηγό. Με την ενεργοποίησή του αποστέλλονται αυτόματα στο 112 και από εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν το χρόνο και το σημείο του ατυχήματος, το ίδιο το όχημα, την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τον αριθμό τηλεφώνου του οδηγού. Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει διαθέσει στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο επιπλέον πληροφορίες, αυτές μπορούν επίσης να σταλούν στο τηλεφωνικό κέντρο παροχής άμεσης βοήθειας για την πληρέστερη αρωγή του.

Το ΣΕΠΤΑ (eCall) ανήκει στις υψηλές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς στα αμέσως επόμενα χρόνια στόχος της Επιτροπής είναι αφενός να αυξηθεί η ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους και αφετέρου να μειωθούν τα οδικά ατυχήματα και ο χρόνος επιτόπου παροχής βοήθειας, ώστε να προλαμβάνονται θάνατοι, βαριοί τραυματισμοί και κυκλοφοριακή συμφόρηση με τεράστιες ουρές αυτοκινήτων στους αυτοκινητοδρόμους.