Ταχεία Δορυφορική Χαρτογράφηση της πυρκαιάς στον 'Eβρο μέσω του Ευρωπαικού Προγράμματος Safer

Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του καταστροφικού έργου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Έβρου στις 24 Αυγούστου 2011,  η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) για τη χώρα μας σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, ενεργοποίησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GMES/SAFER για την ταχεία χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

    Το χαρτογραφικό υλικό και τα δορυφορικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα αποσταλούν άμεσα σε όλους στους αρμόδιους εμπλεκομένους φορείς (Πυροσβεστικό Σώμα, Πολιτική Προστασία Έβρου, Διεύθυνση Δασών Έβρου κλπ), με τους οποίους ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προς υποβοήθηση του έργου τους.

    Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη στην αντιμετώπιση της καταστροφής και την άμεση διαχείριση των συνεπειών της, δεδομένου ότι με τη χαρτογράφηση και τη διάθεση δορυφορικών δεδομένων, θα δοθεί η δυνατότητα της ακριβούς αποτύπωσης της έκτασης της καταστροφής.

    Το SAFER αποτελεί πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάθεση χαρτογραφικών και δορυφορικών δεδομένων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων και ενεργοποιείται από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος, που στη χώρα μας είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία μετέχει σε όλες τις φάσεις του προγράμματος επί σειρά ετών.