Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010 Παγκόσμια Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές.

Ως Παγκόσμια Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές έχει ορίσει τη δεύτερη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός της σημερινής ημέρας είναι να αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές και τη συνεργασία λαών και κρατών για τη διαχείριση των προβλημάτων και των επιπτώσεών τους.

     «Η μείωση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές απαιτεί αφενός διαρκή επαγρύπνηση τόσο για την πρόληψη όσο και για την αποτροπή των κινδύνων τη στιγμή της εκδήλωσης φυσικών καταστροφών και αφετέρου το μέγιστο βαθμό συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαχείριση των κρίσεων και των προβλημάτων που προκαλούν αυτές. Έχοντας αυτό υπόψη, το καλοκαίρι που μας πέρασε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχειριστήκαμε με επιτυχία τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Εξίσου η χώρα μας είναι πάντα παρούσα σε κρίσεις που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές σε άλλες χώρες συνδράμοντας ουσιαστικά τους πολίτες των χωρών αυτών» επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Θεόδωρος Μπούφης.